Internt bedömt kapitalbehov visar det totala behov av kapital som Sparbanken Tranemo behöver ha för att täcka riskerna som banken är eller bedöms bli exponerad för. Den visar kapitalbehovet både för de risker som omfattas av kapitalbaskraven i tillsynsförordningen (pelare 1) och de risker som tillkommer i Sparbanken Tranemo interna kapitalbedömning (pelare 2).