Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Tranemo org.nr 565500-6152 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Sparbanken Tranemo tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.


30 sep 2018

mnkr
Kärnprimärkapital471,2
Supplementärt kapital  0
Total kapitalbas471,2
  
Kapitalkrav 
Riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk1541,8
Riskexponeringsbelopp operativ risk89,1
Riskexponeringsbelopp för kreditvärdighetsjustering0
Summa exponeringsbelopp1630,9
Krav på kapitalbasens storlek %
Total kapitalrelation8,0
Kapitalkonserveringsbuffert2,5
Kontracyklisk buffert2,5
Summa kapitalbaskrav13,0
Kärnprimärkapitalrelation %28,89
  

Stäng Skriv ut