Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bevis Nu

Bevis Nu är en strukturerad produkt utan återbetalningsskydd där avkastningen är kopplad till en underliggande marknad, till exempel aktie-, kredit-, ränte- eller valutamarknaden.
  • Lika enkelt som att köpa en aktie
  • Möjlighet att enkelt ta del av flera bolag inom flera sektorer
  • Möjlighet att erhålla bättre riskspridning

Pris Bevis Nu

Priset för en strukturerad produkt består av en förvaltningsavgift och ett courtage.

Förvaltningsavgiften för en strukturerad placering är maximalt 1,05 procent per löptidsår och beräknas på nominellt belopp. Avgiften ska bland annat täcka bankens kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Avgiften dras dagligen från det nominella beloppet och beräknas som 1.05 % x 1/365. Den publicerade marknadskursen justeras dagligen utifrån avgiftsuttaget.

Lägsta belopp att investera är normalt 10 000 kr och courtaget är 1,5 procent av placerat belopp. För de produkter där löptiden understiger 18 månader är courtaget lägre, se aktuellt produktblad för ytterligare information. Courtaget beräknas på det investerade beloppet, det vill säga nominellt belopp plus eventuell överkurs. Vid köp och försäljning under löptiden utgår ett courtage om 0,5 procent, dock minst 150 kronor, via bankkontor eller telefonbanken och 0,05 procent via internetbanken.

Stäng Skriv ut