Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Man med läsplatta

Servicekonto

Det kan vara bra att ha flera konton i banken för att kunna hantera betalningar på ett så smidigt sätt som möjligt. Servicekonto är ett konto som är till för att ge dig en bättre överblick över dina fasta månadsutgifter som till exempel hyra och lån.

Så här fungerar Servicekonto

Om du har ett Transaktionskonto kan du öppna ett Servicekonto. Vill du ha en stående överföring för att betala dina fasta månadskostnader kan du göra detta med hjälp av Servicekontot. Härifrån kan du göra dina betalningar via giro, autogiro eller internet.

Råd och tips

  • Koppla autogiro till ditt Servicekonto om du vill att vissa räkningar ska hanteras automatiskt.
  • Med internetbetalningar får du ännu bättre överblick över din ekonomi eftersom du snabbt kan gå in och se status på dina konton.

 

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, tex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 mljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterliga information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens webbsida: www.insattningsgarantin.se


 

Stäng Skriv ut