Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Man with stroller

Tranemokonto

Tranemokonto är en bra sparform för dig som vill spara tryggt och långsiktigt. Ett konto där du har pengarna lätt tillgängliga när du behöver dem.

Så här fungerar Tranemokonto

Räntan beräknas från första kronan. Räntan räknas dag för dag.

Du får ett kontoutdrag från ditt Tranemokonto skickat till dig via post en gång om året eller via Internetbanken 

Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta till exempel bankkort eller andra betaltjänster.

Tranemokontot är avsett för långsiktigt sparande men kan också användas för fria omplaceringar till vissa sparformer inom Sparbanken.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, tex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 mljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterliga information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens webbsida: www.insattningsgarantin.se

Råd och tips

  • Du kan enkelt spara regelbundet genom att beställa automatiska överföringar till ditt Tranemokonto.
  • Om du är ansluten till telefonbanken kan du alltid ringa om du vill ha information om kontot.

Pris

Ränta för närvarande 0,05 %.

Två fria uttag per år. Varje uttag därefter 1 % på uttaget belopp, dock minst 60 kronor.

 

Stäng Skriv ut