Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Transaktionskonto

Till ditt Transaktionskonto kan kan du ansluta alla våra användbara tjänster för att hantera in- och utbetalning på ett smidigt sätt.

Så här fungerar Transaktionskonto

Transaktionskonto är ett konto som du använder för att få in din lön, sjukpenning, pension och andra inbetalningar. Till kontot kan du ansluta internetbetalning, bankkort och kontokredit. Du kan också använda kontot för för att betala via Autogiro och för att göra automatiska överföringar till sparande och lånebetalningar och mycket mer.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, tex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 mljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterliga information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens webbsida: www.insattningsgarantin.se

Råd och tips

  • Anmäl dig att betala med Autogiro för de räkningar som du vill ska betalas automatiskt.
  • Spara från ditt Transaktionskonto med hjälp av automatiska överföringar till andra bankkonton, fonder eller pensionssparande.
  • Skaffa en extra bufftert och ansök om en Kontokredit på upp till 20 000 kr.

 

Pris

Ränta för närvarande 0,00 %.

Stäng Skriv ut