Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Kille pratar i telefon

Ungdomskonto

Om du är under 21 år kan du öppna ett Ungdomskonto i banken. Kontot kan du använda för att sköta dina betalningar. Du kan även koppla ett bankkort till kontot.
  • Du får ett konto som du kan få in dina pengar på och som kan användas för att sköta betalningar.
  • Med vårdnadshavares/förmyndares tillstånd kan du, ansluta ett Bankkort Maestro till kontot.
  • När du har fyllt 16 år kan du, med vårdnadshavares/förmyndares tillstånd, bestämma helt själv över kontot.

Så här fungerar Ungdomskonto

På Ungdomskontot sätter du in dina pengar, barnbidrag, studiemedel med mera. Kontot står i ditt eget namn. Ungdomskontot övergår till ett Transaktionskonto när du fyller 21 år.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, tex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 mljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterliga information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens webbsida: www.insattningsgarantin.se

Pris

Ränta för närvarande 0,15 % från första kronan.

Fria uttag

Övertrasseringavgift 100 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasseras med mer än 100 kr.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skaffa Ungdomskonto

 Via bankkontor

Kontakta ditt bankkontor för att öppna ett Ungdomskonto.

Kontakta ossVanliga frågor och svar

Varför ska man ha ungdomskontot?
Omyndiga har möjlighet att få ett konto där barnbidrag och studiemedel kan sättas in.

Kan man ha ett bankkort kopplat till kontot?
Ja med vårdnadshavares/förmyndares tillstånd kan man koppla ett bankkort till kontot.

Kan betalningar skötas från ungdomskontot?
Ja, det kan användas för att sköta betalningar.

Stäng Skriv ut