I undersökningen fick företagen frågan: ”Hur arbetar ni på ert företag idag med hållbarhet och klimat om du jämför med hur det såg ut för två år sedan?” Svaren visar på en förskjutning i positiv riktning.

- Allt fler företag ställer om och söker lösningar för att kunna vara mer hållbara. Det är en effekt av en vakenhet i samhället generellt, och en förväntan bland konsumenter och arbetstagare på att företag ska erbjuda hållbara lösningar, varor och tjänster, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank.

Branschen påverkar hållbarhetsarbetet

Det sätt som ett företag arbetar för ett mer hållbart samhälle präglas av vilken bransch det är verksamt i. Sex av tio tillverkande företag har ställt om till en mer hållbar produktion jämfört med drygt fyra av tio i tjänstesektorn. Samtidigt arbetar nästan åtta av tio företag inom handel, transport, hotell och restaurang mer aktivt för att minska sin resursförbrukning. Det är även i dessa branscher flest företag uppger att de ställt om på grund av att det efterfrågas av deras kunder. Sex av tio företag i tjänstesektorn uppger att de använder telefon och digitala verktyg för möten i högre utsträckning.

- Den pågående pandemin har gjort att antalet digitala möten ökar och jag tror de blir ännu fler i framtiden. Det är även intressant att se hur stor konsumentmakten är, du och jag kan krasst påverka världen i en mer hållbar riktning genom att välja vilka tjänster och produkter vi använder, säger Fredrik Nilzén.

Storlek på företag spelar in

Förutom bransch är storleken på företaget en avgörande faktor när det kommer till vad fokus på hållbarhetsarbetet. Ju större företag desto mer förändringar i arbetet med hållbarhet och klimat. Exempelvis arbetar åtta av tio företag med 20–49 anställda mer aktivt för att minska sin resursförbrukning, jämfört med drygt sex av tio företag med 1–4 anställda.

- Större företag har ofta mer resurser, en avdelning eller en person som arbetar specifikt med hållbarhetsagendan i bolaget. Men vi är övertygade om att alla kan ta steg i en mer hållbar riktning och att det bidrar till en långsiktig lönsamhet för företaget. Hållbarhet är ett långsiktigt, ständigt pågående arbete, så en början kan vara att se hur du med ditt företag kan göra störst skillnad och vad som är lättast att börja förändringsresan med men ändå behålla kärnan i verksamheten. Sök inspiration hos andra! säger Fredrik Nilzén.

Mer information

Pressmeddelande (pdf)

Att ställa om till hållbart (swedbank.se/framtid)