Erbjudande till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod: 19 – 27 oktober 2021, klockan 15.00
Erbjudandepris: Pris 53 SEK per B-aktie (courtage utgår ej)
Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 100 B-aktier och högst 25 000 B-aktier, i jämna poster om 50 B-aktier (de som önskar förvärva fler än 25 000 B-aktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris om 53 kronor uppgår den minsta möjliga investeringen till 5 300 SEK.

Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om förvärv av aktier kan göras 19 – 27 oktober 2021 klockan 15.00 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller kontor. Prospekt och anmälningssedel hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Så anmäler du dig via internetbanken eller appen för förvärv av Volvo Cars B-aktier
Via internetbanken: Under Aktuella emissioner på innehavssidan.
Via appen: Logga in och tryck sedan på ”Spara och placera menyn”. Scrolla ner något och under ditt innehav finner du ”Aktuella emissioner”, där du gör din förvärvsanmälan.


Läs mer om erbjudandet, villkor och risker på www.swedbank.se/prospekt eller i Aktiellt