• Fonden byter namn till Swedbank Robur Obligationsfond Plus. 
    Det nya tillägget "Plus" i namnet syftar till att fonden kommer investera cirka 20 procent av sin fondförmögenhet i företagsobligationer, utöver fondens huvudsakliga investeringar i svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner, landsting samt statligt- och kommunalt helägda bolag. 
  • Vi justerar samtidigt den genomsnittliga durationen på fondens innehav från maximalt 9 år till 6 år samt sänker fondens högsta möjliga avgift från 0,60 procent till 0,40 procent. Gällande förvaltningsavgift du som andelsägare betalar förändras inte utan är fortsatt 0,30 procent.

    För mer information, läs kundbrevet
    Kundbrev (pdf)