Fonden byter placeringsinriktning från att placera i bolag med stor andel produktion och förädling av råvaror till att placera i bolag utifrån temat hållbar energiomställning. I samband med detta byter fonden namn till Transition Energy och höjer sina hållbarhetskriterier. Vi ändrar även fondens jämförelseindex och gör språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar fondernas karaktär eller placeringsinriktning. Läs mer i kundbrevet.

Kundbrev Råvarufond