För dig som sparar i Sweden High Dividend innebär sammanläggningen att du får en fond som har möjlighet att göra placeringar globalt. Fokus kommer fortfarande att ligga på placeringar i företag som kan förväntas lämna en relativt hög direktavkastning. Du kommer även få en sänkt förvaltningsavgift från nuvarande 1,25 procent till 1,02 procent samt en något lägre risknivå.

  • Önskar du köpa eller sälja fondandelar före fusionen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonderna hos din återförsäljare till och med tisdagen den 13 april före klockan 16:00.
  • Order om köp och försäljning av andelar i Sweden High Dividend som kommit oss tillhanda efter den 13 april klockan 16:00 behandlas inte förrän måndagen den 19 april och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 19 april öppnas Global High Dividend för handel.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Sweden High Dividend före den 13 april kommer dina andelar i fonden att föras över till Global High Dividend. Den 19 april när Global High Dividend öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.
  • Eventuella månadsöverföringar i Sweden High Dividend ställs automatiskt om till Global High Dividend.

Mer information om sammanläggningen och ändringarna finns i kundbreven

Kundbrev Swedbank Robur Sweden High Dividend

Kundbrev Swedbank Robur Global High Dividend

Faktablad Swedbank Robur Global High Dividend