Regeringens förslag om ändringar i reglerna för a-kassa syftar till att möjliggöra för fler personer att få tillgång till a-kassa i spåren av coronaviruset. De tillfälliga ändringarna öppnar både upp för att fler än tidigare får ersättning, samt att nivåerna på ersättningen höjs.

Fler timanställda och deltidsarbetare får ersättning
Ändringarna gör det möjligt för fler personer som har varit timanställda eller har arbetat deltid att få ersättning. Det nya förslaget innebär att arbetsvillkoret för att få ersättning från a-kassa sänks till sex månader, från tidigare 12. Har man arbetat 60 timmar i månaden, under sex månader, eller 420 timmar, under sex sammanhängande månader, och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader, har man enligt förslaget rätt till a-kassa. Även kvalifikationstiden för a-kassan sänks tillfälligt från tolv till tre månader, det vill säga man behöver bara ha varit medlem i a-kassan i tre månader för att få ersättning.

Tillfälligt höjt grundbelopp
Förslaget innebär också att grundbeloppet höjs till 510 kronor per dag från dagens 365 kronor per dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kronor per månad mot dagens 8 030 kronor. Höjningen är tillfällig och gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Höjt takbelopp
Regeringen avser också att tillfälligt höja takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen från 910 kronor till 1 200 kronor per dag. Detta innebär att den arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, det vill säga som har en månadsinkomst på 33 000 kronor, får en ersättning under de första 100 dagarna på omkring 26 400 kronor per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor. Höjningen är tillfällig och gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Karensen slopas tillfälligt
Karensvillkoret avskaffas tillfälligt och ska inte gälla för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tidsperioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021.

Karensavdraget infördes den 1 januari 2019 och ersatte det som tidigare kallades karensdag.

När karensdagen gällde fick man ingen ersättning alls den första dagen man blev sjuk. Det innebar att om du blev sjuk under arbetspasset skulle du ändå få ut lön för de timmar du hann arbeta innan du gick hem på grund av sjukdom. Därmed kunde man undvika ett högt avdrag om man sjukanmälde sig senare på dagen.

Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag
Enligt gällande ordning har en företagare rätt till arbetslöshetsersättning först när verksamheten definitivt har upphört. Företagaren behöver således avyttra företaget eller lägga företaget vilande. Regeringen föreslår istället en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande under 2020.

Regeringen kommer att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort. Det innebär att om förslagen går igenom kommer de gälla retroaktivt.

”Regeringens förslag på nya a-kasseregler innebär ett utökat skydd för privatpersoner och företagare i dessa svåra tider”, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank. ”Är du inte med i a-kassan idag, gå med”, rekommenderar Jörgen Kennemar.