Hur går ansökan till?

Hur du ansöker om sjuklöner från staten är inte klart ännu.