Skip to content

Tips till dig som företagare i coronatider

Man och kvinna tittar på en datorskärm
 1. Analysera läget

  Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut och vilka är de största utmaningarna?

 2. Gör en budget

  Går intäkter och kostnader ihop? Gör en budget (verksamt.se) för att beräkna intäkter efter bortfall till följd av covid-19 och bedöm dina kommande intäkter när krisen är över. Se också över om du kan dra ner på kostnader – och i så fall vilka.

 3. Planera framåt

  Gör en likviditetsplanering för att se vilka konsekvenser uteblivna intäkter, högre kostnader med mera har på kassan, på kort och långt sikt. Verktyg för likviditetsplanering finns på verksamt.se. 

 4. Planera verksamheten

  Sjukdomar och leveransförseningar är ett faktum just nu, så ta med det i planeringen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett bra planeringsstöd du kan använda. MSB:s planeringsstöd