Meny

Tips till dig som företagare i coronatider

Man och kvinna tittar på en datorskärm
 • Analysera läget

  Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut och vilka är de största utmaningarna?

 • Gör en budget

  Går intäkter och kostnader ihop? Gör en budget (verksamt.se) för att beräkna intäkter efter bortfall till följd av covid-19 och bedöm dina kommande intäkter när krisen är över. Se också över om du kan dra ner på kostnader – och i så fall vilka.

 • Planera framåt

  Gör en likviditetsplanering för att se vilka konsekvenser uteblivna intäkter, högre kostnader med mera har på kassan, på kort och långt sikt. Verktyg för likviditetsplanering finns på verksamt.se. 

 • Planera verksamheten

  Sjukdomar och leveransförseningar är ett faktum just nu, så ta med det i planeringen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett bra planeringsstöd du kan använda. MSB:s planeringsstöd