”Räntorna under corona har varit stabila. Men vi börjar nu se en allt starkare återhämtning i ekonomin och att optimismen är på väg tillbaka”, säger Swedbank och sparbankernas privatekonom Arturo Arques.

”Mycket tyder på att återhämtningen i ekonomin kommer tidigare och blir starkare än väntat.”

Som ett resultat av det har marknadsräntorna på senare tid börjat stiga svagt, framför allt på längre löptider. Och bolåneräntorna visar samma mönster.

”Har du en hög skuldsättning både i relation till din inkomst och bostadens värde kan det vara läge att se över dina lån och bindningstider”, säger Arturo Arques.

”Har du goda marginaler i din hushållsekonomi och om din ekonomi tål betydligt högre bolåneräntor än idag, samtidigt som du har en låg skuldsättning, både i relation till din inkomst och bostadens värde, kan du ligga kvar med rörlig ränta. Men om du lever med små marginaler och känner att det vore skönt att veta din framtida boendekostnad, så kan det vara läge att binda räntan på hela eller delar av bolånen, om du vet att du ska bo kvar i ditt befintliga boende under lång tid”.

Idag är ränteskillnaden mellan bolån med kort och lång löptid fortsatt liten. Kostnaden för att säkra en stabil boendekostnad under lång tid är därmed fortsatt låg.