-        Efter två år med fallande inkomster börjar det synas ljuspunkter för hushållen, när inflationen faller och offentliga transfereringar till hushållen ökar. Trots ljuspunkterna kommer konsumtionen fram till sommaren vara fortsatt dämpad, men under andra halvåret är vår bedömning att hushållen blir mer optimistiska och att konsumtionen då börjar stiga. Det som tynger svensk ekonomi i år är framför allt bostadsinvesteringarna som tvärbromsar, och de väntas sjunka med 16 procent i år, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Tudelning på en försämrad arbetsmarknad

Arbetsmarknaden har börjat försvagas. Läget fortsätter att försämras under 2024 då tillväxten i ekonomin fortsatt är dämpad och arbetslösheten når en topp på 8,5 procent under det fjärde kvartalet. Samtidigt finns det en risk att arbetsmarknaden försvagas än mer än så.

-        Utsikterna på arbetsmarknaden ser olika ut beroende på bransch. Den dämpade inhemska efterfrågan tynger sysselsättningen inom detaljhandeln, hotell och restaurang samt bostadsbyggandet med närliggande verksamheter. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft hög eller stabil inom andra branscher som försvar, krisberedskap, grön teknik och IT, säger Mattias Persson.

Inflationstrycket faller snabbt och Riksbanken sänker mer

Inflationen är nu tydligt på en nedåtgående trend och väntas nå målet om 2 procent till sommaren – KPIF-inflationen i juni och KPIF exklusive energi i juli. Därefter räknar Swedbank med att inflationen i stort ligger under inflationsmålet fram till slutet av 2025.

-        Vi räknar med att styrräntan sänks med 25 punkter i maj, till 3,75 procent, vilket följs av ytterligare sänkningar. Swedbanks bedömning är att en normal styrränta i Sverige är omkring 2 procent. Styrräntan sänks gradvis till 2 procent till mitten av 2025, vilket innebär att penningpolitiken förblir åtstramande om än i avtagande grad fram till mitten på 2025, säger Mattias Persson.

Svensk ekonomi vänder snabbt

Svensk ekonomi förväntas växa svagt i år, men kommer följas av en snabb uppgång 2025. För 2024 är prognosen uppreviderad och Swedbank räknar med att ekonomin växer med 0,1 procent jämfört med prognosen i november att BNP skulle krympa med 0,4 procent. 2025 sker en tydlig återhämtning och svensk ekonomi växer med 3,0 procent, en upprevidering från en tillväxt på 2,0 procent i senaste prognosen.

-        Svensk ekonomi har fortsatt motvind under första halvåret 2024, men därefter blir återhämtningen allt tydligare. I takt med att inflationen faller, räntan sänks och en mer expansiv finanspolitik under 2025 så växer svensk ekonomi snabbare än många andra länder. Svensk ekonomi tar revansch 2025, säger Mattias Persson.

Swedbank Economic Outlook januari 2024 (pdf)

Läs mer om Swedbank Economic Outlook

Till Insikt för fler rapporter och analyser