Många hushåll är ganska väl rustade inför en lågkonjunktur*. Nästan 80 procent uppger att de kan spara tio procent av lönen och 70 procent har en sparbuffert på minst två månadslöner. Å andra sidan står nästan en tredjedel utanför a-kassan, tio procent har ingen sparbuffert och 22 procent uppger att de skulle klara sig ekonomiskt i tre månader eller ännu kortare om de blev arbetslösa.

– Många hushåll står väl rustade för sämre tider, men det gäller inte alla. För de som exempelvis inte har någon sparbuffert kan det bli tufft. Ett bra ekonomiskt grundskydd mot arbetslöshet är att vara med i en a-kassa, är man inte med sedan tidigare bör man gå med nu. Har man en månadslön på över 25 000 kronor i månaden bör man också komplettera med en inkomstförsäkring, säger Arturo.

I sådana här tider blir det väldigt tydligt att en buffert innebär en stor och viktig trygghet. 70 procent har en sparbuffert på minst två månadslöner, men det är långt ifrån alla som har haft möjlighet att lägga undan.

– De allra flesta har fått det väsentligt bättre de senaste tio till femton åren men det gäller inte alla. Många lever fortfarande från hand till mun. Marginalerna i hushållsekonomin är små och en eventuell arbetslöshet skulle påverka dem hårt. Men det finns saker man kan göra, både i det mer akuta läget och på längre sikt, för att få sin ekonomi så trygg som det går, säger Arturo.