Meny

Finansiell information och rapporter

Här hittar du finansiell information från Sparbanken Tranemo så som årsredovisningar, kapitaltäckning, likviditetsrisk, VD kommentar om verksamhetsåret och ersättningspolicy. 

Likviditetsrisk

Information om likviditetsrisk samt offentliggörande av information om likviditetsreserv och finansieringskällor.

Kapitaltäckning

Information om internt bedömt kapitalbehov. 

Ersättningspolicy

Styrelsen i Sparbanken Tranemo har antagit en ersättningspolicy för rörlig ersättning till anställda i banken.

Värdepapperstillstånd

Banken har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt 2 kap 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Verksamhetsåret

VD kommenterar verksamhetsåret 2022. 

Pelare 3

Information om riskhantering i Sparbanken Tranemo.