År 1904 bildades Östra Kinds Sparbank (som sedermera bytte namn till Sparbanken Tranemo) och vid bildandet uttalade bankens grundare J.P. Olsson ”Det väl klart att vi måste ha en egen bank i vår bygd”. Det intressanta med detta uttalande är att det håller än i dag, en bit in på 2000-talet. Man kan till och med säga att det är vår utgångspunkt i alla våra affärer. Vi ska vara en bank och leverantör av finansiella tjänster till alla som bor och verkar i Tranemo kommun. Men vi vänder oss även till de kunder som har en naturlig koppling till vår hemmamarknad. Vilket är ganska många. När andra banker vänder ryggen till, i deras tycke ointressanta marknader så resonerar vi precis tvärtom. Tranemo kommun är den viktigaste och mest betydelsefulla platsen – ja faktiskt i hela världen. För vi är den enda banken i hela världen som har valt att lägga huvudkontoret i Tranemo. Detta faktum har vi försökt att manifestera genom att bland annat lansera begreppet ”Nästan för bra för att vara sant” för några år sedan. Vi kan konstatera att vi under verksamhetsåret har ett inflöde av nya kunder och vår analys ger oss svaret att fler och fler upptäcker fördelarna med att vara kund i en bank som sätter hemmamarknaden i första rummet. Som dessutom har ett genuint engagemang för både kundaffären och Tranemo kommun.

Men det är också så att driva en fullsortimentbank i dagens mångfacetterade samhälle kräver en större personalstyrka än vår på 25 personer. Därför har vi ett starkt samarbete med Swedbank som är en viktig och duktig leverantör av finansiella tjänster. Allt ifrån att utöva produktutveckling till att vara ett stöd vid implementering av nya regelverk. Det finurliga med den här konstruktionen är att när vi vill vara små och lokala, så är vi det. När vi vill vara stora, så är vi det.

Vi kan summera 2018 till ett mycket framgångsrikt år med ett rörelseresultat som är det bästa någonsin. Vår finansiella ställning är mycket stark och ger både oss och våra kunder trygghet att kunna leverera och erhålla konkurrenskraftiga tjänster över lång tid framöver. Den digitala utvecklingen, inte minst inom bank, har fått mycket stort genomslag på marknaden och mycket positiv respons från våra kunder. Och häri ligger vår affärsmodell att kombinera det stora utbudet av digitala tjänster med att vara en personlig bank där det finns personal som alltid är beredd på att ställa upp oavsett karaktär på ärende.

Slutligen så är vi en sparbank. Det vill säga att i formell mening är vi ägarlösa. Man skulle kunna säga att i praktisk mening så äger kunderna oss. Detta faktum ger oss möjligheter att utöva en sponsring och bidragsgivning till många verksamheter där eldsjälar lägger åtskilliga ideella timmar för att förverkliga och utveckla idéer som gör vår kommun attraktiv. Vi har alldeles nyligen deltagit och bevittnat det första spadtaget för att uppföra en byggnad i Tranemo som benämns Centralen. Byggnaden ska innehålla ett flertal funktioner som bibliotek, restaurang, hotell m m. Målet är att det ska bli en mötesplats för alla kommunens invånare och förhoppningsvis fler därtill. En satsning där vi är en stor och stolt sponsor.

Tranemo i januari 2019

K-G Magnusson
VD