Omvärlden
Under 2021 har vi sett en fortsättning på den kraftiga återhämtning i ekonomin som påbörjades under andra halvåret 2020. Optimismen har spirat vilket bland annat avspeglat sig på börsen som stigit med mer än 30% under året! Men många företag har haft stora leveransproblem på bland annat halvledare och olika typer av insatsmaterial, vilket i kombination med väsentligt högre fraktkostnader och högre energipriser har lett till kraftigt ökade priser i producentledet. De prisökningar som letat sig fram till konsumenterna är kraftigare än på många år – senast på 1980-talet. Inflationen, som de här prisökningarna satt fart på, är här och nu men experterna är oense huruvida det är tillfälligt eller inte. Min bedömning är att den kommande lönerörelsen blir avgörande för hur det går med inflationen på 2-3 års sikt.

Pandemin
Pandemin har påverkat oss alla och vi har fått lära oss leva med smittorisken och med de konsekvenser det får på arbetsplatser, för företag och även i privatlivet. Vi människor är bra på att anpassa oss och kanske är det därför samhället fortsatt har fungerat väl trots all sjukfrånvaro. Många av oss skänker dock en extra tacksamhetens tanke till de som jobbar inom vården då de har haft det extremt tufft under pandemin.

Bankens resultat och ställning 2021
Bankens verksamhet har under senaste året utvecklats mycket bra. Affärsvolymen, som lite förenklat är summan av kundernas in- och utlåning och värdet av kundernas placeringar, har ökat med 16% och uppgår nu till 10,5 Miljarder kronor. Både in- och utlåning har ökat under året och på utlåningen är det bolånerelaterat. Pandemin har inneburit att många har sett om sitt hus i dubbel bemärkelse, det vill säga många fastigheter har sålts och andra har reparerat och förbättrat sitt boende med till exempel ny altan eller nytt tak. En annan faktor som bidragit till den ökade affärsvolymen är att många nya kunder har hittat till banken, det är jag väldigt glad över! Kundernas sparande har ökat kraftigt i värde under året och detta påverkat av börsuppgången. Vi har även fått många nya kunder med månadssparande vilket är extra roligt då sparande är anledningen till att vi Sparbanker bildades en gång i tiden. Årets resultat är bankens bästa någonsin, drygt 74 miljoner kronor före skatt. Det finns tre huvudanledningar till det goda resultatet och de är: utdelning på Swedbank aktier för både 2019 och 2020 under samma år, återföring av reserver för befarade kreditförluster och sist men inte minst, övriga bankrörelsen har presterat mycket bra. Jag vill passa på att ära de som äras bör och det är personalen! De har gjort ett fantastiskt bra jobb under hela 2021, trots de svåra omständigheterna som pandemin har orsakat.

Banken ger tillbaka till samhället
Sparbanken Tranemo är en lokal fullservicebank och förutom att bedriva bankrörelse så är det viktigt för oss att ge tillbaka till samhället. Under året har vi fortsatt att stötta det lokala föreningslivet. Vi har också haft utbildning i vardagsekonomi för alla 6:e-klassare i kommunen samt andra utbildningar för bl. a. pensionärer. Banken sponsrar många föreningar i kommunen och tillsammans med Stiftelsen Sparbanken Tranemo de 18 ansökningar som beviljats har banken gett tillbaka ungefär 2,5 miljoner kronor till lokalsamhället! Tack alla kunder för att ni gör det möjligt för banken att ge tillbaka till samhället! Ju fler kunder i banken desto större möjligheter att ge tillbaka till samhället. När jag nu reflekterar över mitt första år som VD är det inte utan att jag är väldigt stolt över att få vara en del av banken.

Tranemo i januari 2022.
Fredrik Björkman, VD