Sparbanken Tranemo fortsätter att utvecklas starkt och vi är mycket stolta över årets resultat och ökningen av bankens samlade affärsvolym. Vi visar på god lönsamhet och en ökning av bankens affärsvolym på ca 11%. Årets resultat påverkas starkt av att volymen på in- och utlåning ökar vilket ger oss ett högre räntenetto. Lägg därtill att antalet kunder har ökat under året.

Vi kan än en gång konstatera att vår affärsmodell fungerar väl och uppskattas av våra kunder. Kombinationen av en stark lokal närvaro, personligt engagemang och ett brett utbud av digitala tjänster ger oss värdefulla konkurrensfördelar.

Att driva banken utifrån ett lokalt perspektiv med en bolagsform som medger långsiktiga satsningar visar sig vara ett framgångsrecept. Vår bolagsform medger också att vi kan vara generösa med lokala satsningar både genom sponsoravtal och bidragsgivning genom Stiftelsen Sparbanken Tranemo. Vår övertygelse är att våra kunder uppskattar och värderar en trygg och stabil bank. Det kan Sparbanken Tranemo erbjuda. Den finansiella styrkan har sedan några år analyserats av oberoende analytiker genom att kartlägga soliditeten i svenska banker. Dessa mätningar visar att Sparbanken Tranemo håller absolut toppklass i jämförelse med samtliga banker i Sverige.

Världens enda bank med huvudkontor i Tranemo!

Det är en stor ynnest att driva och marknadsföra Sparbanken Tranemo under denna lydelse. Kan Ni tänka Er att vi är den enda banken i hela världen som har valt att lägga huvudkontoret i Tranemo! Detta är den självklara utgångspunkten för oss när vi bedriver vår bankverksamhet. Att utgå från Tranemo kommun och aktivt jobba för att vara det självklara alternativet för alla som bor och verkar i Tranemo kommun. Detta kan jämföras med övriga aktörer i branschen som knappast finner Tranemo som den mest intressanta marknaden. Men för oss är detta den viktigaste marknaden. Samtidigt kan vi konstatera att många av våra kunder väljer att behålla oss som partner även om de väljer att flytta från bygden. Det visar sig att det går att upprätthålla ett personligt engagemang även gentemot kunder som inte bor i vårt närområde.

Vi har väl alla våra favoritklubbar. Det kan vara Tottenham i fotboll eller kanske Frölunda i hockey. Vårt perspektiv är att föreningarna i vårt verksamhetsområde är de viktigaste. Vi håller på Grimsås Bassängförening, Länghems Hembygdsförening och Tranemo Kuniba Kai. Ja – listan kan göras lång. I år får Ambjörnarps IF pryda omslaget till årsredovisningen och symbolisera de viktiga samhällsinsatserna som görs av våra ideella föreningar. Detta är orsaken till att vi sponsrar Ambjörnarps IF.

Tack alla inblandade för ett framgångsrikt 2019 och vi ser fram emot ett lyckosamt 2020. 


Tranemo i februari 2020

K-G Magnusson VD