Hoppa till huvudinnehåll

Fullmakter

 • En fullmakt ger dig möjligheten att hjälpa andra
 • Skriv ut och fyll i den fullmakt som passar ditt ärende
 • Ta med dig legitimation och lämna in fullmakten på ett bankkontor
Two men gardening, trimming the hedge. Solar panels in the background

En fullmakt ger dig rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt någon annan. Du kan till exempel hjälpa till med att utföra bankärenden. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas.

Fullmakt bankärenden privatperson

Detta är den vanligaste fullmakten för dig som privatperson. Med fullmakten kan du sköta de vanligaste bankärendena. Läs om vilka ärenden den gäller för.

Skaffa banktjänster till omyndiga barn

Besök ett kontor så hjälper vi till att öppna ett konto, beställa ett bankkort och ge barnet tillgång till våra digitala tjänster. Om ni är två föräldrar/vårdnadshavare behöver båda godkänna att barnet får banktjänster. Kan inte båda föräldrarna följa med till banken kan ni använda vår fullmakt. Det vill säga att den av er som besöker banken intygar att den andre har godkänt tjänsterna för barnet. Glöm ej att fullmakten ska bevittnas av två vittnen.  

Fullmakt förälder (pdf)
Barn och unga - mer om våra banktjänster för barn

Fullmaktsgivare

Den som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman.

Fullmaktshavare

Den som får fullmakten kallas för fullmaktshavare - även kallad fullmaktstagare eller ombud.

Om fullmakter

 • Utföra bankärenden

  Med en fullmakt (intyg) kan en person (fullmaktsgivaren) ge en annan person (fullmaktshavaren) möjlighet att utföra bankärenden för fullmaktsgivarens räkning.

 • Ta hand om ett uppdrag

  En fullmakt kan användas för många olika saker men vanligast är en enkel fullmakt som är till för ett specifikt uppdrag eller handling.

 • Skriftlig och lämnas in i original

  Huvudregeln är att fullmakten ska vara skriftlig och lämnas in i original på ett bankkontor av fullmaktsgivaren, som måste uppvisa giltig ID-handling.

 • Hur länge gäller fullmakten?

  Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas av fullmaktsgivaren. Vissa fullmakter kan dock vara begränsade i tiden.

 • Om någon förlorat sin rättshandlingsförmåga

  En fullmakt upphör i princip att gälla om banken fått kännedom om att fullmaktsgivaren förlorat sin rättshandlingsförmåga, till exempel blivit dement eller att fullmaktsgivaren avlidit.

 • På ett bankkontor

  På ett kontor kan du öppna konton, skaffa bankkort, internetbanken och appen för unga. För att skaffa Mobilt BankID behöver ditt barn följa med samt ta med den mobila enhet där BankID ska vara.

 • Via Kundcenter privat

  Hos Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 (personlig service) kan du beställa bankkort och ändra dispositionsrätt på barnets konto. Öppet dygnet runt. 

 • I appen

  I din app kan du öppna internetbanken och appen för unga, skaffa Mobilt SäkerhetsID, Swish och Kort på kort, samt Ladda & köpa kontantkort.

Frågor och svar om fullmakter