Meny

Pelare 3

I nedanstående länk lämnas information om riskhantering i Sparbanken Tranemo. Informationen lämnas årligen och sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, tillsynsförordningen) samt kompletterande förordningar, standarder och Finansinspektionens föreskrifter. 

Syftet med information är att ge en transparent, tillförlitlig och jämförbar redogörelse av Sparbankens verksamhet, förutsättningar, riskhantering och ekonomiska ställning.