Omvärlden
2022 har dominerats av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Det ofattbara hände, ett krig i Europa – igen. Rysslands taktik att snabbt och relativt enkelt ta kontrollen över Ukraina misslyckades. Kriget har nu, efter snart ett år, utvecklats till ett utnötningskrig där tillgången på krigsmaterial kan bli avgörande för vem som vinner.

Under året som gått har vi äntligen tagit oss ur den värsta(?) delen av pandemin. Samhället har öppnat upp och aktiviteten i ekonomin har ökat igen till något som vi får beteckna som normalläge. Pandemin har dock påverkat 2022 bland annat genom högre råmaterialpriser, högre fraktpriser och brist på halvledare vilka alla driver på inflationen.

I krigets spår har Europa hamnat i en energikris vilken till stor del hänger samman med beroendet av rysk gas. När gasen inte längre flödar in, på grund av att Ryssland använder energin i ett försök att pressa Europa att sluta stödja Ukraina, så blir det dyrt att hitta alternativa energikällor. Summan av alla ökade kostnader från pandemin samt ökade kostnader för energi, drabbar företag och privatpersoner i hela Europa vilket i sin tur driver på inflationen.

Inflation
På grund av en inflationstakt som vi inte sett på över 30 år har Centralbankerna runt om i västvärlden höjt räntorna kraftigt. Syftet med räntehöjningarna är att kyla av den ekonomiska aktiviteten och därmed få ned inflationen. Riksbanken har under 2022 höjt styrräntan från noll (0) till 2,5% vilket inneburit kraftigt ökad ränta på alla krediter med rörlig ränta för företag och privatpersoner.

Bundna lån berörs inte under löptiden men när de skall bindas om så är det till räntor som är två till tre procenten­heter högre.

Påverkan på lokalsamhället
Omvärldseffekternas påverkar i princip alla invånare i vårt lokalsamhälle. Ökade energi- och matpriser slår brett i samhället och de som hade det tufft ekonomiskt innan har det värre nu. För många låntagare har räntekostnaden ökat kraftigt men vår bygd påverkas relativt sett i mindre omfattning då storleken på lånen är väsentligt lägre än i till exempel närliggande städer.

På företagssidan är bedömningen att de flesta företagen har klarat pandemi och ökade kostnader för energi och råmaterial på ett bra sätt men det är ännu för tidigt att blåsa faran över.

Bankens resultat och ställning 2022
Bankens ställning är stark. Intjäningsförmågan är god och även 2022 blev det ett bra rörelseresultat. Kreditförluster­na som syns i resultaträkningen är till största del reserve­ringar för befarade förluster.

Soliditeten är fortsatt en av de högsta bland svenska banker vilket är en stor trygghet för verksamheten.

Banken ger tillbaka till samhället
Sparbanksidén innebär att banken skall ge tillbaka en del av resultatet till lokalsamhället och bygden. Att ge tillbaka är en del av sparbankernas DNA helt enkelt.

Under 2022 har banken, tillsammans med Stiftelsen Sparbanken Tranemo delat ut mer än 2,5 miljoner kronor i föreningssponsring eller riktade bidrag till olika föreningar i Tranemo kommun. Att vi kan betala ut så mycket pengar beror på att banken har många kunder och att det inte finns några ägare som kräver avkastning. Så ju fler kunder vi får desto mer pengar kan banken ge tillbaka till samhället!

Bedrägerier
Under året har bedrägerier i banksystemet ökat kraftigt och tyvärr har det blivit ett stort samhällsproblem. För att förhindra bedrägerier:

- gör aldrig bankärenden på uppmaning av någon som ringer dig eller kontaktar dig digitalt.
- ett investeringsförslag eller ett erbjudande som verkar för bra för att vara sant – är oftast inte sant.

Slutligen vill jag tacka alla kunder och medarbetare för ett riktigt bra 2022!

Tranemo i februari 2023

Fredrik Björkman, VD