1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,
 2. utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
 3. handel med finansiella instrument för egen räkning  
 4. investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 5. förvaltare av fondandelar

Vid genomförandet av en kunds order avseende finansiella instrument samarbetar Sparbanken Tranemo med Swedbank AB (publ).

Bankens kunder omfattas av insättningsgarantin enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti och av investerarskyddet enligt lag (1999:158) om investerarskydd.

Banken står under tillsyn av Finansinspektionen.