Meny

Headline

Företag kan få anstånd med betalning av avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration, samt mervärdesskatt som ska redovisas i en deklaration, och vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal. Företag som valt att redovisa moms en gång i månaden omfattas däremot inte av dem möjligheten. De nya reglerna börjar gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020.

Observera att detta beräkningsverktyg och tillhörande infomation endast ska ses som återgivande av fakta, och är till för dig som företagare och kund i .....

Observera att detta beräkningsverktyg och tillhörande infomation endast ska ses som återgivande av fakta, och är till för dig som företagare och kund i .....

Observera att detta beräkningsverktyg och tillhörande infomation endast ska ses som återgivande av fakta, och är till för dig som företagare och kund i .....

Observera att detta beräkningsverktyg och tillhörande infomation endast ska ses som återgivande av fakta, och är till för dig som företagare och kund i .....

Sparbanken Tranemo