Utvecklingen på bostadsmarknaden brukar hänga nära samman med utvecklingen av den större ekonomin i ett samhälle. Om arbetslösheten ökar, löneutvecklingen stannar av och konjunkturen generellt dämpas, brukar det få en dämpande effekt på bostadsmarknaden.

Men av kanske ännu större vikt för prisbilden på bostadsmarknaden är utvecklingen av räntorna. I ett läge där räntorna – som en effekt av stödpaket från regeringar och centralbanker – spås förbli låga, bidrar det till att hålla priserna uppe.

Andreas Wallström, tillförordnad chefekonom på Swedbank, tror att bostadspriserna kommer klara att hålla sig på höga nivåer, trots krisen.

”Vi kommer sannolikt att se en tillfällig nedgång av aktiviteten på bostadsmarknaden under våren och sommaren, som en direkt följd av den ökade osäkerheten, men vi tror på stabila priser i längden”, säger Andreas Wallström.

”Detta för att räntorna är en av de viktigaste variablerna för bostadspriserna, och krisen kommer hålla nere räntorna”, säger Andreas Wallström. Han pekar samtidigt på att krisen hittills lett till något stigande räntor på bostadsobligationer, det vill säga obligationer som ges ut av bostadsinstituten för att finansiera bostadslån till hushåll, och som i förlängningen skulle kunna höja bostadsräntorna. Men Riksbankens beslut att påbörja köp av bostadsobligationer väntas pressa ned räntorna på sikt.

Att börsen har gått ner har mindre påverkan, menar han.

”Vi har haft perioder när börsen har backat kraftigt men bostadspriserna har fortsatt att stiga. Det som framförallt styr bostadspriserna är hur mycket det kostar att bo, och idag är det förhållandevis billigt med de låga räntorna.”

En stigande arbetslöshet behöver inte nödvändigtvis påverka den stora bilden på bostadsmarknaden, menar Andreas Wallström.

”Vi hade redan en stigande arbetslöshet innan coronakrisen, och även om den kommer att späs på av nuvarande läget så är situationen på svensk arbetsmarknad än så länge ej alarmerande. Men för att situationen inte ska förvärras behövs fortsatt stora och snabba åtgärder från regeringen.”