Vilka företag kan ansöka om garantier?

  • Små och medelstora exporterande företag (företag med högst 250 anställda och omsättning på högst 500 miljoner kronor).
  • Stora exporterande företag
  • Underleverantörer till exporterande företag

Hur går ansökan till?

För att ansöka kontaktar du Exportkreditsnämnden.
Kontakta oss så hjälper vi dig hur du gör din ansökan.