Hoppa till textinnehållet

Betalningssvårigheter, finansiering och lån

Woman in the city holding a coffee mug.

Likviditetsförstärkning

Nu kan företag som behöver förbättra sin ekonomi ansöka om att skjuta upp betalningar för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Tillfällig amorteringsbefrielse

Finansinspektionen har konstaterat att inkomstbortfall kopplat till coronaviruset utgör ett särskilt skäl för att amorteringskravet ska kunna minskas eller pausas.

 

Ändring av redan inbetald preliminärskatt

Som företagare har du möjligheten att ändra skatten som du redan har betalat in till hos Skatteverket om företaget drabbats ekonomiskt på grund av Corona. 

 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

För att underlätta för företagen har regeringen föreslagit att under en begränsad tid minska arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att hjälpa företag som har fått stora ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset föreslår regeringen en tillfällig rabatt på hyror för företag i utsatta branscher.

Regelverk runt periodiseringsfonder

Regeringen har också ett förslag på gång gällande att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder.

Vilanderegler för egenföretagare

Om du vill lägga ditt företag vilande under 2020 undantas du från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.