De nya reglerna föreslås börja gälla från den 7 april 2020, men det går att ansöka i efterhand från den 1 januari 2020. Det innebär att om du redan har betalat in skatt på ditt skattekonto för januari till mars kan du få pengarna tillbaka från Skatteverket.

Hur går ansökan till?

Du ansöker via Skatteverket och kommer att få beslut tidigast 30 mars Anstånd med skatteinbetalning  

  • Du kan ansöka om anstånd för tre 3 månaders skatteinbetalningar mellan Januari - September 2020.
  • För moms som redovisas kvartalsvis kan du ansöka om anstånd för en redovisningsperiod (kvartal). 
  • Du kan även ansöka om anstånd om du redovisar moms årsvis från 27 december 2019 till 17 januari 2021. 

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år.

Vad kostar det?/Avgifter för anstånd

Du som företagare betalar ingen avgift för att få ett anstånd, däremot betalar du en årlig ränta på cirka 1,25 procent till Skatteverket på det belopp som du får anstånd för samt en avgift på 0,3 procent för varje påbörjad kalendermånad.

Om du har skuldsanering

Om du har skuldsanering kan Skatteverket inte bevilja anstånd för betalningar som finns med i din betalningsplan. När du får skuldsanering tas alla skatter och avgifter som ingår i skuldsaneringen bort från ditt skattekonto. Om företaget ska betala andra skatter och avgifter som inte ingår i din betalningsplan, kan Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta på grund av tillfälliga betalningsproblem.