Det skulle innebära att du som egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronaviruset får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att du kan sätta av 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Vinsten kan du sedan kvitta mot eventuella framtida förluster detta år. På så sätt kan du få tillbaka skatt som du har betalat in under 2019.

Hur går ansökan till?

Om förslaget går igenom ansöker du via Skatteverket.