Hur ansöker jag om lån?
Riksbanken gör detta för att säkerställa att bankerna har tillgång till likvida medel att låna ut till företag. Du som företagare kan känna dig trygg att Swedbank står ekonomiskt starkt och du är alltid välkommen att kontakta oss så går vi tillsammans igenom dina finansieringsbehov. Vi gör en individuell bedömning utifrån ditt företags situation.