Hur går ansökan till?

Under nästa vecka så kommer vi att ha mer information om hur vi kan hjälpa dig.
Håll dig uppdaterad på www.swedbank.se/coronatipsforetag