Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor till sin lånefond för att kunna öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

I sin bedömning av ansökan väger Almi inte främst in den formella säkerheten. Istället är det bärkraften i företagets affärsidé och ledningens kompetens som väger tyngst när de gör den finansiella bedömningen av ditt företag. Lån ges, oftast i kombination med borgen.

Företagslånet är Almis breda lån som passar för de flesta användningsområden. Räntan du betalar är vanligtvis högre än bankränta och lånet ska, normalt, betalas tillbaka på tre till fem år.

Mikrolånet är anpassat till företag som har ett mindre kapitalbehov och kan beviljas på upp till 200 000 kronor. Lånet kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsbefrielse och begränsade säkerheter för låntagaren.

Det går även söka innovationslån och exportfinansiering.