Meny

Historik

De klokaste i bygdens samlas

En söndag i augusti 1904 kungjordes i Nittorps kyrka att intresserade sockenbor skulle samlas i sockenstugan efter högmässan för att diskutera startande av en sparbank. Det var folkskolläraren, kantorn och mångsysslaren J.P Olsson, som tillsammans med några andra, på detta sätt tog det första initiativet till bildandet av Östra Kinds Sparbank och i oktober samma år fastställde Konungens Befattningshavare sparbankens reglemente.

Bankchefer

J.P Olsson blev bankens första chef och han satt på den posten fram till 1930 då sonen Arvid tog över. Han efterträddes vid sin död 1945 av brodern Rudolf som ledde banken fram till 1964, vilket betyder att samma familj "satt vid rodret" under 60 år. Från 1964 var Ove Arulf chef och vid hans pensionering 1993 tog Bo Mårtensson över som VD. K-G Magnusson blev VD 2001 och 2021 började Fredrik Björkman som VD.

Etableringar

Det första kontoret öppnades i Nittorp, huvudkontor även vid senare etableringar i grannsocknar. En status de behöll till 1965 då huvudkontoret flyttades till Tranemo. Då hade banken vuxit så att den täckte ett betydligt större område än vid starten. Diverse kommunsammanslagningar genom åren kom att sammanfalla på ett sätt som gjorde att Östra Kinds Sparbanksverksamhetsområde så gott som helt var lika med Tranemo kommun och för att understryka hemvisten ändrades namnet 1997 till Sparbanken Tranemo.
Kontorsnätet har genomgått en del förändringar genom åren och idag har vi vårt huvudkontor i Tranemo. 
1998 köpte Sparbanken Tranemo Föreningsbankens verksamhet i Tranemo.

Volymutveckling

Den förste kassören, Torsten Pettersson i Grebbaslätt, öppnade 1904 konto nr 1 med 10 kr. I slutet av 1905 fanns det 302 konton med en behållning på 117 228 kr. Idag har vi drygt 12 000 kunder och mer än 40 000 konton. Inlåningen uppgår för närvarande till 3,4 Miljarder kr och utlåningen uppgår till 3,2 Miljarder kr fördelat på ca 7 000 lån.

Vår filosofi 

Redan då banken bildades var syftet att banken skulle vara lokalt förankrad och hjälpa till att utveckla hushållens och företagens ekonomi. Mycket vatten har runnit under Jälmåns broar sedan dess, men vi har ännu idag, efter 120 år, fortfarande samma filosofi. Vi skall hjälpa till att utveckla hushållens och företagens ekonomi. 
Vi är också, trots allt som hänt inom bankvärlden en egen självständig bank där samtliga beslut fattas här, nära våra kunder och det är vi ensamma om.

Tranemo kommun - vår del av Sverige

Varenda krona du sätter in hos oss stannar här och går på olika sätt tillbaka till bygden. Det betyder att om du har dina bankaffärer i Sparbanken Tranemo så hjälper du till med utvecklingen av din hembygd. Med facit i hand känner vi oss stolta över vad vi hittills bidragit med.  Det betyder dock inte att vi slår oss till ro utan vi jobbar oförtrutet vidare på att vara med och hjälpa våra kunder och därigenom fortsätta att göra kommunen ännu bättre att bo, leva och arbeta i.