Hoppa till textinnehållet

Historik

De klokaste i bygdens samlas

En söndag i augusti 1904 kungjordes i Nittorps kyrka att intresserade sockenbor skulle samlas i sockenstugan efter högmässan för att diskutera startande av en sparbank. Det var folkskolläraren, kantorn och mångsysslaren J.P Olsson, som tillsammans med några andra, på detta sätt tog det första initiativet till bildandet av Östra Kinds Sparbank och i oktober samma år fastställde Konungens Befattningshavare sparbankens reglemente.

Bankchefer

J.P Olsson blev bankens första chef och han satt på den posten fram till 1930 då sonen Arvid tog över. Han efterträddes vid sin död 1945 av brodern Rudolf som ledde banken fram till 1964, vilket betyder att samma familj "satt vid rodret" under 60 år. Från 1964 var Ove Arulf chef och vid hans pensionering 1993 tog Bo Mårtensson över som VD. Efter Bo kom K-G Magnusson och året var 2001.

J.P Olsson

Etableringar

Det första kontoret öppnades i Nittorp, huvudkontor även vid senare etableringar i grannsocknar. En status de behöll till 1965 då huvudkontoret flyttades till Tranemo. Då hade banken vuxit så att den täckte ett betydligt större område än vid starten. Diverse kommunsammanslagningar genom åren kom att sammanfalla på ett sätt som gjorde att Östra Kinds Sparbanksverksamhetsområde så gott som helt var lika med Tranemo kommun och för att understryka hemvisten ändrades namnet 1997 till Sparbanken Tranemo.
Kontorsnätet har genomgått en del förändringar genom åren och idag har vi förutom HK, kontor i Dalstorp, startat 1955 och i Länghem sedan 1916, dessutom en uttagsautomat i Limmared.
1998 köpte Sparbanken Tranemo Föreningsbankens verksamhet i Tranemo.

 

Volymutveckling

Den förste kassören, Torsten Pettersson i Grebbaslätt, öppnade 1904 konto nr 1 med 10 kr. I slutet av 1905 fanns det 302 konton med en behållning på 117.227:94. Idag har vi ca 12.000 kunder och ca 40.000 konton och en inlåning på över 2,3 miljarder kr. Utlåningen ligger över 1,8 miljarder kr fördelat på ca 7.000 st lån. Den totala affärsvolymen är över 7 miljarder.

 

Vår filosofi i Sparbanken Tranemo

Syftet var redan från början att banken skulle vara lokalt förankrad och hjälpa till att utveckla hushållens och företagens ekonomi. Mycket vatten har runnit under Jälmåns broar sedan dess, men vi har ännu idag, efter över 115 år, fortfarande samma filosofi. Vi är trots allt som hänt inom bankvärlden fortfarande en egen suverän bank. Alla beslut fattas här, nära våra kunder och det är vi ensamma om i området. Andra banker har sin utgångspunkt från Stockholm.

 

Tranemo kommun - vår del av Sverige

Varenda krona Du sätter in hos oss stannar här och går på olika sätt tillbaka till bygden. Har du dina bankaffärer i Sparbanken Tranemo så hjälper du till med utvecklingen av din egen hemtrakt. Med facit i hand känner vi oss stolta över vad vi hittills bidragit med till Tranemo kommun. Vår kommun är billig att vara bosatt i och arbetslöshetssiffrorna är lägre än på de flesta håll. Hjulen snurrar alltså med bra fart och vi känner oss delaktiga i det som hänt genom åren och det som händer idag. Det betyder dock inte alls att vi slår oss till ro utan vi jobbar oförtrutet vidare på att vara med och hjälpa till att göra kommunen och bygden ännu bättre att bo, leva och arbeta i.

Vi har varit med och utvecklat många människors ekonomier. Lite tillspetsat kan vi påstå att "Sparbanken Tranemo gör sina kunder rikare".