Meny

Miljö

Vissa saker vill vi att våra barn ska ärva

Vi vet att utan en långsiktig miljö- och samhällsutveckling finns heller ingen långsiktig ekonomisk utveckling. En mycket viktig komponent i vår strävan efter ett hållbart samhälle är att våra medarbetare i den dagliga verksamheten omsätter värderingarna i praktisk handling. Vi vill kunna lämna över ett rikt arv till våra barn. 

Vår vision är att vara ledande där vi är verksamma genom att förenkla våra kunders affärer och vardag. Vi tror också på ett sunt företagande och vill medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö. Tillsammans med våra kunder och leverantörer vill vi bygga en långsiktig och hållbar affärsverksamhet.

Kortsiktigt är miljö lönsamt. På lång sikt är miljöaspekterna en överlevnadsfråga.

Regler för entreprenörer vid utförande av arbete hos oss

Regler för entreprenörer

Tips

Har du några synpunkter eller idéer angående vårt miljöarbete tar vi gärna del av dessa. Maila gärna oss och framför din åsikt.

Miljötips