Meny

Om du inte är nöjd

För oss på Sparbanken Tranemo är det viktigt att du som kund är nöjd med såväl vårt bemötande som med våra produkter och tjänster. Är du missnöjd ber vi dig ta kontakt med oss genom att ringa 0325 - 471 00 eller maila till . Vill du överklaga ett beslut från banken i ett klagomålsärende, se nedan för mer information om hur du går till väga.
 

 Är du missnöjd med vårt svar

1

Kontorets svar

Om vi inte har kunnat tillmötesgå ditt klagomål kan du överklaga beslutet.
Nedan får du reda på mer hur du kan gå vidare.

2

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det svar du får på bankkontoret eller Telefonbanken kan ärendet prövas på nytt hos bankens klagomålsansvarige. Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vilket kontor du varit i kontakt med. Skicka sedan ditt klagomål till Sparbanken Tranemo, Klagomålsansvarig, Box 202, 514 24 TRANEMO.

Eller maila: ulrika.ekdahl@sparbankentranemo.se

3

Är du fortfarande inte nöjd

Om du efter prövning av banken fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande ställen:

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00 www.bankforsakring.konsumenternas.se 
Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut och håller dem och berörda myndigheter informerade i aktuella konsumentfrågor.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
www.arn.se
ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden sex månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav.

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad, telefon 0771-42 33 00
www.konsumentverket.se
Konsumentverket arbetar med rättsskydd, produktsäkerhet och information för att öka tryggheten och kunskapen hos både privatpersoner och näringsidkare.

Allmän domstol, Domstolsverket

551 81 Jönköping, telefon 036-15 53 00
Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se  

   

 

Särskild information om behandling av personuppgifter

Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen bankens dataskyddsombud:

Dataskyddsombudet 
Sparbanken Tranemo
Box 202, 514 24 Tranemo

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.