Hoppa till textinnehållet

Swedbank i samhället

Children blowing soap bubbles.

Swedbank är en del av det finansiella systemet och har ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi. Swedbank har ett starkt engagemang i samhällsfrågor, till exempel kunskapsbyggande, entreprenörskap och innovation.

200 års samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang började för 200 år sedan och är lika viktigt i dag.
Vi är initiativtagare till och engagerar oss i flera konstruktiva projekt. Genom initiativen sprider vi kunskap och rustar unga för framtiden.

Ansvarsfull aktör

Som en ansvarsfull finansiell aktör deltar Swedbank i den offentliga debatten kring ekonomi och utveckling.

Ansvarsfulla investeringar

Varannan svensk sparar i Swedbanks fonder. Vi har jobbat med ansvarsfulla investeringar sedan 1967.

Swedbanks historia

Bankens historia har mycket gemensamt med Sveriges ekonomiska historia. 1820 bildades första sparbanken i Sverige.

Mer om hållbarhet

Vi har samlat information om vårt hållbarhetsarbete på vår webbplats Swedbank.com.