Meny

Tankar från VD

Sparbanken Tranemo är en självständig fullservicebank, en bank som funnits i vår kommun sedan 1904. Vi är totalt 21 anställda, utlåningen uppgår till 3,7 Miljarder, inlåningen uppgår till 3,5 Miljarder och våra kunders placeringar uppgår till 3,2 Miljarder kronor. Det är ansenliga summor! Att banken dessutom är en av Sveriges mest solida banker gör inte saken sämre. Vi är också väldigt stolta att vi tillsammans med de andra 57 sparbankerna har fått utmärkelserna Sveriges Nöjdast Företagskunder 2022, Sverige nöjdaste Privatkunder 2022 och dessutom anser kunderna att Sparbankerna är den mest hållbara banken 2022. Många fina priser blev det 2022!

Bankens vision är att kunderna skall ges möjlighet till en god ekonomisk utveckling som är sund och hållbar. Vår affärsidé är att hjälpa till att uppfylla drömmar och förenkla vardagen för alla våra kunder. För att kunna uppfylla visionen och affärsidén så krävs det framföra allt kompetent personal samt god lokal kännedom – och det har vi på vår bank!

Genom vårt samarbete med Swedbank så kan en relativt liten bank som Sparbanken Tranemo ge dig som kund tillgång till ett stort och diversifierat utbud av produkter och tjänster. Dessutom är vi bland de bästa i världen på hur det fungerar på vår hemmamarknad när det till exempel gäller fastighetsmarknaden. 

För Sparbanken Tranemo är samhällsengagemanget viktigt och en del i det är att del av bankens överskott går tillbaka till samhället. Rent konkret innebär det att banken årligen stöttar många lokala föreningar samt att Stiftelsen Sparbanken Tranemo årligen delar ut bidrag för att stödja och främja utveckling av näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Under 2022 är det ca 2,5 Mkr som banken stöttat med och gett tillbaka till samhället. Utöver pengar utbildar bankens personal alla kommunens 6:e-klassare i Pengar & Ekonomi och utbildning sker även av elever på gymnasiet.

Slutsatsen av ovanstående är enkel – fler kunder ökar intjäningen för banken vilket ökar möjligheterna för att kunna ge tillbaka till samhället!

Fredrik Björkman, VD

Fredrik Björkman