Meny

Banktjänster och produkter för en bättre miljö

Sparbanken Tranemos affärsverksamhet påverkar miljön på många sätt. De val du gör som bankkund har en stor betydelse. Därför har vi alltid med miljöaspekter i utvecklingen av produkter och tjänster. Här hittar du information om några av dem. Fråga efter hur du kan göra skillnad nästa gång du träffar banken så kan vi tillsammans ta ett steg mot en mer hållbar miljö.

 

Bankkort

Om du använder kort istället för kontanter minskar du din klimatpåverkan genom färre värdetransporter och minskad tillverkning av kontanter. Vi gjorde en livscykelanalys. Analysen påvisar att om du använder kort istället för kontanter så minskar du din klimatpåverkan genom färre värdetransporter och minskad tillverkning av kontanter.

 

Fonder

Med hållbarhetsfonder erbjuder Swedbank Robur dig att göra placeringar i företag som visar att de hanterar sina sociala, etiska och miljömässiga risker på ett trovärdigt sätt.

Aktieanalysen är kärnan i Swedbank Roburs aktieförvaltning. Företagen analyseras utifrån ett fundamentalt perspektiv, där faktorer som affärsidé, företagsledning, finansiell ställning, vinstprognoser och värdering vävs samman till riktkurser och rekommendationer för förvaltarnas placeringsbeslut.

Swedbank Robur har haft hållbarhetsfonder sedan 1980 och är idag en av de största förvaltarna av sitt slag i Sverige.

Hållbarhetsfonder

 

Internetbanken med betaltjänst

I internetbanken slopas bland annat pappersfakturor, pappersgiro och kontoutdrag – och vardagsärenden sköts elektroniskt, vilket minskar pappersförbrukning och transporter.

 

Ladda kontantkort mobil

Ladda kontantkortet där du är – du behöver inte transportera dig till en butik.

 

Appen för privatpersoner

Skaka fram saldot, skanna OCR-nummer och beställ Mobilt BankID och Swish direkt i appen – du behöver inte heller här transportera dig till banken eller skriva ut några dokument. Allt har du i din mobil. Med snabbsaldo i mobilen behöver du heller ingen minneslapp från uttagsautomaten.

Appen för privatpersoner

 

SPAX 

Vi erbjuder börsregistrerade aktieindexobligationer med hållbarhetsfokus.

SPAX

 

Telefonbanken

Genom att göra bankaffärer hemifrån kan du spara in på eventuella utsläpp från transporter som du använder för att ta dig till kontoret. Använder du självbetjäning för enklare ärenden minskar du miljöpåverkan ännu mer.

 

Värdepapperstjänst

Här använder du elektroniska notor vilket många gånger är bättre för miljön än pappersutskrifter och postala utskick. Spara bara de du behöver – lagring av elektronisk data påverkar miljön genom den energi som servrarna förbrukar.