Meny

Miljöpolicy

Sparbanken Tranemo vill både genom ett internt aktivt miljöarbete och via kunderna och leverantörerna bidra till att minska miljöbelastningen i samhället.

Banken påverkar miljön direkt genom sin verksamhet och vidtar därför åtgärder för att begränsa den negativa miljöbelastningen. Därför ska banken minska sin pappersförbrukning och elförbrukning.

Banken påverkar också miljön indirekt med produkter och tjänster. Banken kommer att genomföra miljöanalyser vid kreditgivning till företag, och med hjälp av en miljöanalysmodell granskas företagens miljöpåverkan ur ett riskperspektiv. Banken skall uppmuntra kunder att använda betalningar via kort direkt i butik och betalningar via internet samt Swish. På detta sätt minskas miljöbelastningen med färre transporter.
 

Sparbanken Tranemo har antagit en miljöpolicy som i korthet lyder:

  • bedriver affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv
  • har ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor
  • i all verksamhet självklart efterlever gällande lagar och förordningar samt verkar för en positiv utveckling på detta område
  • strävar efter att minska och förebygga föroreningar i all verksamhet
  • bedriver ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
  • tar tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet


Miljöpolicy PDF