Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad behöver ditt hus vid olika säsonger?

Att följa en checklista för att se om ditt hus under respektive säsong är ett bra sätt att undvika oväntade överraskningar. Här får du expertens tips om det viktigaste att ha koll på.

Äldre man och två barn på en stege plockar äpplen

Att sköta om ett hus innebär ofta mycket jobb och det kan vara lätt att glömma bort underhåll som inte är akuta just nu. Men genom att kontinuerligt se över ditt hus varje säsong kan du komma långt och slippa ovälkomna överraskningar längre fram.

Malte Rungård, byggteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund, ger följande säsongstips:

Höst

 • Tak. Kolla taket, så att takpannor ligger rätt och tätt och att taket över lag ser ut att hålla en säsong till.
 • Hängrännor/stuprör. Rensa om det kommit mycket löv, annars kan detta vänta till våren. Kolla lövsilar som kan vara placerade vid stuprör eller i hängrännor. Platta tak har ofta takbrunnar som kan behöva rensas.
 • Fönster. Se efter så att inget har lossnat. Gör punktinsatser för att täta eller måla.
 • Uppvärmning. Innan uppvärmningssäsongen börjar kan det vara bra att se över din värmeanläggning. Oavsett om du har en värmepump, elpanna, pellets eller fjärrvärme kan anläggningen behöva underhållas. Även värmedistributionssidan behöver underhållas. Kolla expansionskärl, undersök termostater och lufta radiatorer.
 • Balkong. Gör rent vid behov och förankra eventuella möbler eller annat material som kan föras bort med vinden.
 • Krypgrund. För hus med krypgrund och uteluftsventilation kan det vara bra att gå ner och kolla. Lägg en ficklampa så att släpljus bildas, om det då syns reflekterande glimrande skimmer, ungefär som frost vintertid, kan det vara tecken på mikrobiell påväxt och fackman kan behöva rådfrågas.
 • Utemiljö. Plocka in vattenslangar så att de inte är kopplade till vatten som kan frysa och gå sönder. Ta bort växtlighet på hus som eventuellt kan skada huset. Skydda trädgårdsplantor.
 • Förbered för kommande renoveringar. Hösten är en bra tid att ta in offerter för till exempel fasadrenovering, dränering, takrenovering med mera som du tänkt göra längre fram. Då ligger du tidigt i pipen när våren kommer och vädret underlättar att jobbet utförs.

Vinter

 • Tak. Vid snörika vintrar kan taket behöva skottas så att inte takets konstruktion knäcks eller får sättningar.
 • Vind. Det är bra att undersöka vinden och se om det finns fuktfläckar eller annan indikation på fukt. Man kan mäta relativa luftfuktigheten (RF) över tid och om man ser längre perioder med RF över 70–75 procent kan det tyda på mikrobiell påväxt. Då kan det vara lämpligt att anlita en fuktsakkunnig för vidare utredning.
 • Balkong. Vid snörika vintrar kan det vara bra att skotta även balkong.
 • Tätning. Vintern kan vara en bra tid att leta efter värmeläckage och förslagsvis kan man termografera, det vill säga fotografera med värmekamera, för att sedan genomföra punktinsatser på de ställen där det finns större energiförluster.

Vår/sommar

 • Tak. Nu är det bra att göra en större tillsyn av taket och kolla att alla takpannor ligger rätt, och att snön inte förstört något. Det kan vara bra att lyfta på någon takpanna för att se att pappen under ser ok ut. Ta även bort mossa på tak genom att borsta bort eller rengöra med lämpligt medel.
 • Hängrännor. Hängrännor rengöres antingen med hink, stege och liten spade, alternativt finns det speciella borstar med stång som man kan rengöra hängrännorna med.
  -Fasad. Det är inte fel att spola av fastigheten på våren då damm och pollen kan öka slitaget på fasaden. Använd vattenslang och spola av med sunt förnuft så att inte fukt tränger in i väggen.
 • Se över uteplatser och tvätta rent. Behandla din altan med lämplig träolja eller den behandlingsmetod du valt.
 • Tätning. Vår och sommar är en bra tid att montera tätningslister runt fönster och dörrar.
 • Fönster. Skrapa och måla fönster. Hur ofta detta behöver göras beror på var du bor, men ungefär vart åttonde till tionde år. Sjönära hus och hus på västkusten slits mer, och husets norrsida slits minst. Hinner du inte göra ett grundligt jobb ett år kan du bättringsmåla ett fönster och få respit i något år. Nedre delen av fönstret slits mest.
 • Fasad. Oavsett fasadens material, handlar fasadvård om att se till att fukt inte tränger in. Hur ofta ett trähus behöver målas beror på var du bor och vilken färg fasaden är målad med. För slamfärg gäller ungefär vart sjunde till tionde år, för linoljefärg ungefär vart tionde år, och för alkyd- och akrylatfärg mer än tio år. För putsade hus är det bra att laga större sprickor så att de inte spricker ännu mer och för att undvika att eventuell fukt kommer in. Täta sprickorna, eller ta hjälp av fackman. Även tegelfasad bör du se över regelbundet för att upptäcka eventuella skador. Tegelfasader är vanligtvis tåliga, men om teglet går sönder kan det bli fråga om ganska omfattande renovering. Vanligast är skador runt fönster och dörrar.
 • Avlopp. Gör rent ditt vattenlås om det rinner dåligt i avloppet. Om problemet kvarstår och det hörs ett gurglande ljud kan det vara lämpligt att spola avloppsledningen. I vissa fall kan man behöva anlita en spolfirma.
 • Utomhusbrunnar. Undersök var du har din uppsamlingsbrunn eller ditt sandfång för dränering och dagvatten. Inspektera och undersök om löv, sand eller annan smuts behöver avlägsnas. Dagvatten från uppsamlingsbrunn rinner ofta till kommunens dagvattenledning eller till en egen stenkista (även kallad LOD) på tomten.
 • Dränering. Kan påbörjas så fort tjälen släppt. Omdränering går att genomföra året runt om väderleken tillåter. Risken är om återfyllnadsmassor fryser och kan skada källarens nya fuktskydd vid återfyllnad.

Spara pengar med en energikoll

Bor du i hus? Med en kostnadsfri energikoll får du konkreta förslag på hur du kan spara el hemma. Bra för plånboken - och miljön.

Låna till renovering - höj ditt bolån

Finansiera din renovering genom att höja ditt bolån. Du kan låna upp till 85 procent av bostadens värde. Lägsta belopp vid höjning är 100 000 kronor.

Sänk elkostnaden med solceller

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler ger du dig själv möjligheten att sänka dina elkostnader. Vi erbjuder Sollånet - oavsett vilken leverantör av solpaneler du väljer.

Privatlån

Läs mer om våra privatlån och räkna på din månadskostnad.