Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg för pensionärer

Extra stöd för dig som har låg eller ingen pension

Utöver garantipension, som finns inom allmän pension, kan du som har låg - eller ingen - pension även ha rätt att få äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg. Dessa stöd ingår i grundskyddet inom pensionssystemet. 

En del av den allmänna pensionen

Vad är äldreförsörjningsstöd?

Om äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är för dig som har låg pension eller ingen pension alls. Stödet gör att du får en så kallad skälig levnadsnivå och kan betala för ditt boende. För att få äldreförsörjningsstöd måste du först ta ut din allmänna pension.

Ansök om äldreförsörjningsstöd

För att ansöka om äldreförsörjningsstöd måste du bo i Sverige. Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka. Du ansöker om stödet i samma ansökan som bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda samtidigt. 

Vad är bostadstillägg?

Om bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Det är din boendekostnad, inkomster och tillgångar som avgör om du kan få bostadstillägg och hur. Även din familjesituation påverkar, det vill säga om du är ensamstående, sambo eller gift. För att få bostadstillägg måste du ta ut hela din allmänna pension.

Ansök om bostadstillägg

För att kunna ansöka om bostadstillägg måste du bo i Sverige. Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka. Du kan ansöka för max tre månader tillbaka i tiden. Du ansöker om stödet i samma ansökan som äldreförsörjningsstöd. Du ansöker alltså om båda samtidigt. 

Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg – en del av allmän pension

Den allmänna pensionen är den pension du får från staten om du arbetat eller bott i Sverige. De viktigaste delarna inom allmän pension är inkomstpension, premiepension (PPM) och garantipension (om du inte haft någon, eller låg, inkomst). Läs mer om allmän pension.

Old man and woman working on interior of new house or flat.

Mer information

Välkommen att bli kund!

Bli kund och starta ett eget sparande till pensionen.

Prata pension med oss

Vill du ha hjälp att få koll på din pension? Välkommen att höra av dig till oss.