Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Finansiell hälsa – för ett tryggare och friare liv

Family and friends having a picnic in the garden

Genom att ha koll på ekonomin kan du öka din trygghet och frihet. Vårt index för finansiell hälsa mäter svenskarnas förmåga och kunskap om vardagsekonomi, sparande, lån och ekonomisk trygghet.

Den finansiella hälsan i korthet

Index baseras på en undersökning som mäter människors ekonomiska förmåga och kunskap om vardagsekonomi, sparande, lån och ekonomisk trygghet.

 • 76 procent har en stark eller god finansiell hälsa
 • 24 procent har en ansträngd eller sårbar finansiell hälsa
 • Bäst finansiell hälsa har män, äldre och de med högre inkomst
 • Kvinnor, yngre och de med lägre inkomst har sämre finansiell hälsa
 • Högst finansiell hälsa har de som är 65 år eller äldre. Pensionärer har högre finansiell hälsa än de som arbetar.

Index för finansiell hälsa - läs hela rapporten (pdf)

Det här är finansiell hälsa

Vårt index tar avstamp i FN:s definition av ekonomisk hälsa: ”att känna sig trygg i sin privatekonomi, ha kontroll, motståndskraft och ekonomisk frihet”:

 • En privatekonomi som varje månad innebär högre inkomst än utgifter
 • Försäkringar som skyddar privatekonomin, som a-kassa och hemförsäkring
 • En sparbuffert på två månadslöner efter skatt eller mer
 • Ett sparande för en önskad levnadsstandard som pensionär
 • En hanterbar skuldnivå med marginaler för ränteuppgångar och sämre ekonomi
 • Kunskap för att kunna fatta bra beslut om sin privatekonomi

Finansiell hälsa (swedbank.com)

Madelén Falkenhäll

"Kunskap och koll på privatekonomi spelar roll"

Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom

Pressmeddelande: Motståndskraft i många hushåll - men en av fyra har pressad finansiell hälsa

Mer om finansiell hälsa ur rapporten

Finansiell hälsa ökar med åldern

Äldre har i större utsträckning sparande och försäkringar de känner sig trygga med. De har också lägre skulder. Sammantaget ger det en bättre finansiell hälsa.

Kvinnor har ett tuffare utgångsläge

Kvinnor känner i mycket större utsträckning oro och skam kring sin ekonomi. De upplever i mindre utsträckning att de har en ekonomi som ger dem frihet att leva det liv de vill.