• Då hållbarhet är ett viktigt område för oss har vi inte en separat hållbarhetsstrategi. Vi har i stället hållbarhet som en naturlig och viktig del av vår affärsstrategi.
  • Med Robur och andra initiativ, som gröna obligationer, bidrar vi till ett hållbart finansiellt ekosystem som stödjer övergången till ett hållbart samhälle.
  • Vi stödjer externa initiativ som bidrar till en verklig och varaktig förändring för miljön och samhället - till exempel EU:s handlingsplan för en hållbar ekonomi.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet och vad du, enligt ESG (Environmental, Social, Governance), kan titta på när det gäller hållbarhet.