Hoppa till textinnehållet

Aktie - handla med och investera i aktier som nybörjare

Vad är en aktie? I Aktieskolans första del får du som är nybörjare på aktier en rivstart! Du får lära dig mer om hur du kan handla med och investera i aktier. Du kan även läsa mer om vilka olika aktieslag och aktiekonton som finns, samt får en inblick i hur en dag på börsen ser ut. Kom igång och spara.

Vad är en aktie och hur kommer du igång med aktier? - Aktieskolan del 1

Vad är en aktie?

 

En aktie är en ägarandel i ett bolag. Den ger ägaren rätt till eventuell utdelning från bolagets vinst och ger rösträtt på bolagets årsstämmor. För en aktieägare är det en kapitalplacering som förväntas ge avkastning. Den består av två delar; aktieutdelning och värdestegring. Viktigt att tänka på är att en investering i aktier är en risk där du kan förlora hela eller delar av ditt insatta kapital.

 

Börja med aktier

En aktie är en ägarandel i ett bolag. Aktien ger ägaren rätt till eventuell utdelning från bolagets vinst och ger även rösträtt på bolagets årsstämmor. För en aktieägare är en investering i aktier en kapitalplacering som förväntas ge avkastning i form av aktieutdelning och/eller att aktiekursen stiger i värde. Att investera i aktier är ett bra sätt att lära sig om de olika börsbolagens verksamhet och hur de påverkas av förändringar i omvärlden.

Att spara i aktier har historiskt sett varit en gynnsam sparform för att få avkastning på både lång och kort sikt. De senaste 25 åren har Stockholmsbörsen stigit med i genomsnitt cirka 15 procent per år, det är dock viktigt att vara medveten om aktiebörserna under enskilda år även minskar i värde.

För att lyckas som investerare bör du bland annat skaffa dig kunskap om de bolag du investerar i samt veta hur det fungerar att handla med aktier och vilka olika typer av aktieslag som finns. En investering i aktier innebär alltid en risk där du kan förlora delar eller hela ditt investerade kapital.

Handla med aktier

Handel av aktier sker vanligtvis på en så kallad aktiebörs. För att kunna handla med aktier och andra värdepapper måste man ha ett särskilt konto, ibland även kallat för depå eller förvar. Det finns flera olika typer av konton för att handla aktier, där Investeringssparkonto (ISK) är den vanligaste kontoformen. Fördelar med ISK är exempelvis att du inte betalar någon skatt på utdelning eller kapitalvinster samt att aktieförsäljningar inte ska deklareras.

Handla med och investera i aktier - frågor och svar

Aktie -  våra Aktieskolor del 2 och 3