Skip to content

Konton och kontoinformation

Alla våra konton omfattas av insättningsgarantin. Val av konto, eller konton, beror bland annat på ditt företags storlek och om ni gör affärer i utlandet. Ett konto i svenska kronor med bankgiro samt vid behov ett konto i utländsk valuta, ger ditt företag en grund för alla löpande in- och utbetalningar.

Konton

Andra Cash Management-lösningar

Cash Pool-lösningar

Tjänster som möjliggör att enkelt optimera företagets samlade likviditet med en konsoliderad överblick.

 • Företagskonto

  Företagskonto är ett transaktionskonto i SEK som kan användas för företagets samtliga in- och utbetalningar. Det gör att du får en bra överblick och lättare kan planera likviditeten.

  Företagskonto
 • Penningmarknadskonto

  Är ett konto i SEK som passar för företagets samtliga in- och utbetalningar. Kontot ger dig en god översikt och underlättar din likviditetsplanering.

  Penningmarknadskonto
 • Valutakonto

  På ett valutakonto går exportintäkterna direkt in på kontot utan att växlas till svenska kronor. Importbetalningarna kan sedan göras direkt från samma konto.

  Valutakonto
 • Bankgironummer

  Ditt företags bankgironummer är allt dina kunder behöver för att betala dina fakturor. Du kan enkelt byta konto men ändå behålla samma bankgironummer.

  Bankgiro