Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Avgifter för kapitalförsäkring

Här är en sammanställning över avgifter i kapitalförsäkring. Tabellen är uppdelad i depåförsäkring respektive fondförsäkring.

Avgifter kapitalförsäkring

Depåförsäkring
Belopp/avgift
Fast avgift Rörlig avgift
500 000-1 000 000 kr 0 kr 0,40 %
1 000 000-5 000 000 kr 0 kr 0,20 %
Över 5 000 000 kr 0 kr 0,10 %
Fondförsäkring
Belopp/avgift
Fast avgift Rörlig avgift
0-500 000 kr 120 kr 0,40 %
500 000-1 000 000 kr 0 kr 0,40 %
1 000 000-5 000 000 kr 0 kr 0,20 %
Över 5 000 000 kr 0 kr 0,10 %

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Courtage* om 0,09 procent via internetbanken och 0,50 procent på bankkontor eller via Kundcenter.

Ingen försäkringsavgift för innehav överstigande 500 000 kr i följande utvalda fondportföljer.
Swedbank Roburs Private Banking-portföljer
Indecap Fondguide Bas och Offensiv (Sparbankerna)


* Avser svenska och nordiska aktier.