• Kontot är för företag som vill spara ihop till en buffert
  • Du kan ha automatiska överföringar till kontot