Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Tips inför årsskiftet för företagare

Ett nytt år närmar sig och då är det som vanligt en massa saker som behöver göras. Här får du tips på vad som är bra att titta extra på inför årsskiftet.

Tre kollegor diskuterar något på kontoret

Få skattereduktion för inventarieinköp

Har företaget köpt inventarier under 2021 kan du få en skattereduktion med 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde. För att få reduktionen ställs det krav på innehavstid och att det finns tillräckligt mycket skatt att göra avdraget från.

Skatteregler - skattereduktion om inventarieköp

Kvitta vinster och förluster

Gör en sammanställning över dina värdepappersaffärer under 2021 och räkna ut det skattemässiga resultatet. Har du en vinst på försäljning av aktier under året kanske du kan kvitta den mot en latent förlust som du kan realisera innan årsskiftet. Försök att hamna på plus minus noll, så att du maximerar kvittningsrätten.

Huvudregeln för noterade aktier och fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får dras av om det inte finns vinster att kvitta mot. Däremot är förluster kvittningsbara till 100 procent mot vinster.

För aktiebolag finns en särskild regel som kallas "aktiefållan". Den säger att förluster på vissa värdepapper endast får kvittas mot vinster på liknande värdepapper. Resten av förlusten får sparas till kommande år.

Skriv ut årets kontoutdrag

Skriv ut kontoutdragen för 2021 från internetbanken, så att du har hela året samlat när det blir dags för bokslut och deklaration. Det finns två versioner av internetbanken. I den tidigare versionen hittar du dem under Ekonomisk översikt/Elektroniska dokument, där de lagras i 24 månader. Du kan också söka transaktioner manuellt under Transaktioner, eller ta fram transaktionsrapporter under Beställa rapporter, 25 månader bakåt i tiden. I den nya versionen kan du se alla dina dokument, inklusive kontoutdragen under Dokument/Översikt, i menyraden till vänster.

Rot- och rutarbeten

Om du kommit överens med din kund om förskottsbetalning och kunden betalar innan årsskiftet måste du ha utfört arbetet senast den 31 januari 2022 för att din kund ska ha rätt till skattereduktion för 2021.

Gör en extrainsättning till pensionen

Det kan vara särskilt fördelaktigt om verksamheten har gått bra. Med en extrainsättning kan din pension växa, samtidigt som företagets resultat/överskott sjunker och därmed bolagsskatten/skatten på överskottet. På avsättningarna till pensionen betalar du en löneskatt. Skatten är avdragsgill och uppgår till 24,26 procent.

Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din inkomst eller lön, dock max 476 000 kronor. För aktiebolag kan det dessutom finnas möjlighet till större avdragsgilla avsättningar enligt en särskild kompletteringsregel, så kallad "köpa i kapp."

Diskutera gärna frågan om extrainsättning med rådgivarna på Liv & Pension Online, så att du gör det bästa möjliga av förutsättningarna. Boka tid genom att ringa Kundcenter Företag på 0771-33 44 33.

Extrainsättningen kan du göra så här:

  • På bankgiro 5799-8999. OBS! Kom ihåg att ange försäkringsnumret. Vill du ha en extra faktura? Kontakta Swedbank Försäkring på telefon 08‑58 59 05 56.
  • I den tidigare versionen av internetbanken under Spara/Placera, Pension, Köp. Välj Försäkring i listan och klicka på Engångsinsättning.
  • Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig. Kontaktformulär - extrainsättning tjänstepension

Insättningen gör du före den 31 december 2021.

Om du driver aktiebolag

Ha koll på dina löneuttag

Det finns flera skäl att hålla koll på vad du tagit ut i lön under året och eventuellt göra justeringar inför årsskiftet.

  • För din trygghet och framtida pension. Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på den lön du skattar för. En lön på 45 833 kronor i månaden (före skatt) ger dig maximal inbetalning till din allmänna pension.
  • För möjligheterna att ta ut utdelning. Äger du ett fåmansföretag kan du ta ut utdelning på 183 700 kronor inkomståret 2021 som beskattas till 20 procent. För inkomståret 2022 kan du ta ut en motsvarande utdelning på 187 550 kr. Har du anställda ökar utrymmet. Men för att kunna utnyttja den möjligheten måste du själv ta ut en viss lön. För 2020 (påverkar utrymmet 2021) gällde att du tog ut en lön på minst 641 280 kronor alternativt 400 800 kronor + 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget, om det beloppet var lägre. Om du vill använda den här regeln för utdelningar under 2022 måste du under 2021 ta ut en lön på 654 720 kronor alternativt 409 200 + 5 procent av utbetalda löner.

Tänk på övergångsregeln

Återför du periodiseringsfonder 2021 måste du hålla ordning på vilket år periodiseringsfonderna avsattes eftersom den statliga skatten för juridiska personer sänktes från 22 procent till 21,4 procent 2019 och därefter till 20,6 procent 2021. För periodiseringsfonder som återförs 2021 och som avsatts tidigare år gäller övergångsregler som innebär att du måste räkna upp det återförda beloppet. 

För avsättning till periodiseringsfond som gjorts 2018 eller tidigare ska en återföring 2021 göras med 106 procent.

För avsättning till periodiseringsfond som gjorts 2019 eller 2020 ska en återföring 2021 göras med 104 procent.

Ett exempel: Ett AB har gjort avsättning till en periodiseringsfond på 100 000 kr för beskattningsåret 2018 och återför periodiseringsfonden under beskattningsåret 2021. Återföringen 2021 ska göras med 100 000 kr i räkenskaperna och ökar det bokföringsmässiga resultatet med 100 000 kr. Dessutom ska en skattemässig justering göras på deklarationsblankett INK 2, där 6 000 kr (100 000 x 106 procent - 100 000) ska läggas till.

Om du driver enskild firma eller handelsbolag

Rätt överskott för maximal pension

Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på det överskott av aktiv näringsverksamhet du skattar för. Ett överskott på 550 000 kronor per år (före skatt) ger dig maximal inbetalning till din allmänna pension.

Räntefördelning kan sänka din skatt

Tänk på att kapitalet som finns på ditt företagskonto vid årsskiftet, och som behövs och är avsett för din näringsverksamhet, styr dina möjligheter att minska eller skjuta upp skatt med hjälp av räntefördelning och avsättning till expansionsfonder.

Vid räntefördelning flyttas en del av vinsten i näringsverksamheten över till inkomstslaget kapital, där skatten är 30 procent. Gör så här: räkna fram en schablonmässig ränta på kapitalet du har i verksamheten. Inkomståret 2021 är räntan 6,00 procent.

Ett exempel: Kims kapitalunderlag - skillnaden mellan tillgångar och skulder - i näringsverksamheten är 1 000 000 kr. 6,00 % x 1 000 000 kr = 60 000 kr.  Kim kan alltså minska sitt överskott av näringsverksamhet med 60 000 kr och istället beskatta det som kapital. Om Kims överskott av näringsverksamhet är 300 000 kr kommer hennes totala skatt och avgifter att sänkas med cirka 5 000 kr om hon gör räntefördelningen.

Företagets bokföringsavi

Bokföringsavin, med de avgifter företaget har betalat för banktjänster samt olika årsbesked och engagemangsbesked levereras direkt till företagets internetbank.

Julgåvor till anställda

Julgåvor till personalen är skattefria för den anställda om värdet inte överstiger 500 kronor, inklusive moms. Eventuella fraktkostnader räknas inte in. Håller du dig inom beloppsgränsen får företaget lyfta moms och dra av kostnaden för julklappen.

Om beloppet överstiger 500 kronor blir den anställda förmånsbeskattad för hela beloppet. Företaget får inte lyfta moms, men kostnaden blir avdragsgill på samma sätt som lön och du måste betala arbetsgivaravgifter på värdet.

Julgåvan får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter. För att reglerna ska gälla måste alla, eller i alla fall "en större grupp" anställda få en gåva.

I år får arbetsgivare dessutom ge sina anställda en skattefri gåva upp till ett värde på 2 000 kronor per anställd. Denna gåva får kombineras med julgåvan, så det sammanlagda värdet på årets julklapp kan bli 2 500 kronor.

Pension för företagare

Mer information om pension för företagare hos pensionsmyndigheten.