Villkorets namn framgår på dina försäkringshandlingar under rubriken  Allmänna villkor.