Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktuella räntor på konton – privatkunder

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Om du behöver ta ut pengarna innan slutförfallodagen bryter du avtalet och det tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Denna beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Ränteskillnadsersättningen tas i första hand ut från upplupen ränta, men om den inte räcker tas resterande belopp ut ifrån kapitalet.

e-sparkonto

Pris

Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,90 %
Fria uttag genom överföring mellan konto
Kontot hanteras enbart via egen internetbank

Sparandekonto

Pris

Räntan är för närvarande:

Saldo understigande 50 000 kr 1,50 % 
Saldo på minst 50 000 kr 2,00 %
Åtta fria uttag per år.  

Tranemokonto

Pris

Ränta för närvarande: 3,00 %

Fyra fria uttag per år. Varje uttag därefter 1 % på uttaget belopp, dock minst 60 kronor.

Privatkonto, Transaktionskonto, Servicekonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,25 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Ränta för närvarande: 1,90 %

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,90%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Sparkonton för skogsägare

Pris

Räntan är för närvarande 3,25 % på Skogskonto.
Minsta insättning 5000 kr. Bundet i fyra månader från insättningsdagen. Lägsta uttag 1000 kronor. Se särskilda villkor. 

Skogslikvidkonto

Pris

Räntan är för närvarande 3,25 % på Skogslikvidkonto.
Krav på minsta insättning är 5 000 kr. 

Pensionssparkonto

Pris

Räntan är för närvarande 3,00%
Ej nyöppning. 

Depåkonto & Kapitalförsäkring depå

Pris

Räntan är för närvarande 1,90%

Mer om räntor